ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

OS100

€600,00

Το πεδίο εφαρμογής είναι ουσιαστικό μέρος του διαγνωστικού πλαισίου. Το OS100 είναι ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο

VS300

€70,00

Ο ανιχνευτής με άκρη της κάμερας του VS300 σάς επιτρέπει να έχετε αυτόν τον φακό κάμερας γύρω από τις γωνίες, μέσα ή πίσω από τους τοίχους.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ